Bestel nu je zwemtickets via de webshop. RESERVATIE IS VERPLICHT Meer info

Intern reglement

LAGO CLUB Zwevegem Fit.

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in het zwembad te waarborgen met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen. Het geldt voor alle bezoekers. Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement, op te volgen. Dit geldt ook voor alle aanduidingen en mondelinge richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het personeel van LAGO CLUB Zwevegem Fit.. Dit reglement is een toepassing van de Vlarem-II reglementering.

                                                                        

TOEGANG TOT HET ZWEMBAD                 

 1. Iedere individuele bezoeker dient zich aan het onthaal aan te melden door middel van zijn/haar identiteitskaart die geregistreerd wordt in een databank. Bij abonnementen wordt de indentiteitskaart bij aankoop geregistreerd.                     
 2. Bij groepen registreert een verantwoordelijke (18+) zich met identiteitskaart aan het onthaal. Hij is verantwoordelijk voor de groep en is het aanspreekpunt voor het personeel.                            
 3. Je aankoopticket hou je altijd bij. Het personeel kan je vragen om het te tonen. Indien je dit niet kan voorleggen dien je ter controle van betaling je identiteitskaart opnieuw te registreren aan de kassa.
 4. Het abonnement en beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk m.u.v. de familiepas.
 5. Kinderen jonger dan tien jaar zijn vergezeld van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent op zijn kind(eren).
 6. Personen die niet kunnen zwemmen begeven zich niet in baden waar ze niet kunnen staan tenzij ze hulpmiddelen dragen en vergezeld zijn van een meezwemmende volwassene (18+) die permanent toezicht uitoefent.                            
 7. Personen met huidontstekingen, open wonden, besmettelijke ziektes, in dronken toestand of onder invloed van drugs worden niet toegelaten
 8. Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgave van de reden de toegang tot het complex geweigerd worden.                            
 9. Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden. Die kunnen wachten op een door het personeel aangeduide plaats.
 10. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

TIJDSDUUR VOOR HET ZWEMMEN                   

 1. Voor het vrij zwemmen geldt geen tijdsbeperking. Onder bepaalde omstandigheden (bij grote drukte, moeilijkheden, ongeval, ...) kan de tijdsduur ingekort worden, zonder enige vorm van compensatie.
 2. De openingstijden worden gepubliceerd in onze commerciële informatie en op de website.
 3. Vanaf 60 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het zwembad meer toegelaten.
 4. Op het sluitingsuur moet de bezoeker de zwemhal verlaten hebben. 15 minuten na het sluitingsuur moet iedereen de kleedruimtes verlaten hebben.


ALGEMEEN TOEZICHT

 1. Het personeel van LAGO CLUB Zwevegem Fit. ziet toe op de naleving van het reglement en het opvolgen van hun aanwijzingen.
 2. Elke groepsverantwoordelijke brengt alle leden van de groep op de hoogte van de reglementen, is het aanspreekpunt door het personeel en staat in voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Iedere groep duidt een toezichter(s) aan die de activiteiten van de groep opvolgt. Deze draagt een fluohesje en eigen fluitje.
 3. Lijd je aan één of andere ziekte of handicap (hartpatiënten, epilepsie-patiënten, ...), vertel het dan bij aankomst aan de verantwoordelijke redder. 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking.
 2. Gevonden voorwerpen geef je af aan het personeel.
 3. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 4. Noch het zwembad, noch zijn directie of medewerkers kunnen op welke manier dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de sluiting van één of meerdere zwembaden of attracties of zelfs de ontruiming/evacuatie van het domein, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is uitgesloten.


ROOKVERBOD                      

 1. Er geldt een algemeen rookverbod (inclusief waterpijp) op het volledige terrein met uitzondering van het buitenterras van het Rest-eau-Café (zone voor bezoekers in stadskledij)


DE KLEEDKAMERS

 1. Omkleden gebeurt in de voor u aangeduide kleedkamer.
 2. Blijf er niet langer dan nodig.
 3. Sluit tijdens gebruik de deuren van de kleedcabines.
 4. Familiekleedkamers worden uitsluitend gebruikt door families. Babyhokjes worden uitsluitend gebruikt door bezoekers met een baby.
 5. Gebruik je een individuele cabine of familiecabine, dan moet je kleding, schoenen en persoonlijke voorwerpen opbergen in een kastje. Draag zorg voor de sleutel en/of armbandje van je locker: bij verlies of beschadiging van de sleutel worden je de kosten aangerekend (25 euro).
 6. Groepen, scholen en clubs gebruiken altijd de groepskleedkamers, tenzij anders overeengekomen met de centrumcoördinator .
 7. Het is verboden te eten of te drinken in de kleedkamers.
                               

HYGIENE                 

 1. In het sport- en recreatiebad draag je propere zwemkleding.
 2. Lange haren moeten opgebonden of samengebonden worden.
 3. Zwemluiers zijn verplicht voor niet-zindelijke kinderen.
 4. In de zwemmersbar zijn badjassen of handdoeken toegelaten.
 5. Laat de wielen van je rolstoel schoonmaken voordat je vanuit de kleedkamers het zwembad inrijdt. Een personeelslid zal je hierbij graag helpen.
 6. Neem verplicht een grondige douche voor je zwembeurt en spoel je voeten onder de voetsproeiers.
 7. Draag steeds maximaal bij tot een proper gebouw en zwemwater.
 8. Zeep en shampoo gebruik je alleen in de doucheruimte van de kleedkamers.
 9. Rond het bad, in de blote-voetengang van de kleedkamers en in de zwemmersbar loop je blootvoets of op propere slippers. Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten kunnen in de blootvoetse zone eveneens speciaal aangepast schoeisel dragen.
 10. Het is verboden afval achter te laten, deponeer je afval of papier in de bestemde recipiënten.                            
 11. Ligweide: zie afzonderlijk reglement.

                              

VOEDING IN HET ZWEMCOMPLEX                     

 1. Het is verboden het sport- en recreatiebad te betreden met frigobox of zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken, alsmede rugzakken en/of tassen.                            
 2. Eten en drinken mag je enkel op de aangeduide zones (zwemmersterras). Je mag er enkel artikelen consumeren gekocht aan de zwemmersbar. In de zwemmersbar ruim je zelf af. Zet je plateau op de aangeduide plaats.ZWEMACADEMIE

 1. Zie intern reglement van de zwemacademie 

   

Algemene voorwaarden abonnementen                                           

    

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies om goed te functioneren en om je een betere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden. Lees meer
Nee, bedankt